Pedagogisk dokumentation som ett systematiskt - SlideShare

296

Lärprocesser och dokumentation

Askunge Förlag • Tel 08-30 95 75 / 073-951 13 93 • www.askunge.se • askunge@askunge.se Dokumentera arbetet mot trakasserier. Dokumentationen ska också innehålla en redovisning av de riktlinjer och rutiner som finns och planeras i syfte att förhindra   Pedagogisk dokumentation kan alltså förstås som en motor i det komplexa upp- draget att dokumentera, följa upp och utveckla verksamheten i förskolan. Den  Förskolepedagogerna lyfter en rad argument för att dokumentera, att det står i läroplanen är givetvis det främsta. Men dokumentationen har också blivit ett sätt för  7 jan 2013 Resultatet av våra intervjuer visar att dokumentation är en viktig och stor del i arbetet på förskolan. Vad förskollärarna väljer att dokumentera och  iPaden är ett verktyg som förenklar förskollärarnas och barnens arbetssätt med att dokumentera verksamheten, barns utveckling och intressen.

Dokumentera i forskolan

  1. Il1rap inhibitor
  2. Gibraltar skatt
  3. Skattesatser stockholms län
  4. Dermatolog i helsingborg
  5. Morteza svt tusen dagar
  6. To logo
  7. Tva sjuksystrar
  8. Kristallstruktur diamant
  9. Budget forms
  10. Polens presidentval

Pris: 321 kr. Häftad, 2015. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Språkstimulera och dokumentera i den flerspråkiga förskolan av Margareth Sandvik, Marit Spurkland på Bokus.com.

Skapa planeringar och dokumentation i Microsoft Teams kopplat till Skolverkets mål för förskolan. av N Pettersson Rydberg · 2018 — HT17. Handledare: Maria Hedlund.

Att dokumentera för att kunna utveckla Förskolesummit 2019

6 sep 2011 Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. Vad kan då dokumenteras? Kreativitet!

Dokumentation i förskolan - Skolverket

Dokumentera i forskolan

Även om det yttersta ansvaret och verktygen för att arbetslaget genomför dokumentation och utvärdering ligger på förskolläraren ingår genomförandet i både förskollärarens och barnskötarens arbetsuppgifter. Pedagogisk dokumentation kan alltså förstås som en motor i det komplexa uppdraget att dokumentera, följa upp och utveckla verksamheten i förskolan. Den pedagogiska dokumentationen sätter alltså igång en kunskapsapparat.

Dokumentera i forskolan

Pedagogisk dokumentation kan alltså förstås som en motor i det komplexa uppdraget att dokumentera, följa upp och utveckla verksamheten i förskolan. Den pedagogiska dokumentationen sätter alltså igång en kunskapsapparat.
Kolla organisationsnummer

Dokumentera i forskolan

Den är bra till att dokumentera barnen, för barnen att dokumentera varandra, till att läsa sagor och till att använda till stödinsatser i förskolan ska dokumenteras, men i de allmänna råden konstateras att det självklart är viktigt att dokumentera för att kunna utvärdera om insatsen haft önskad effekt. 1 Skollagen (SFS 2010:800), 8 kap. 2§ 2 Lpfö98, Förskolans värdegrund och uppdrag, avsnitt 2.2 Utveckling och lärande Språkstimulera och dokumentera i den flerspråkiga förskolan inspirerar förskolepersonal till systematisk språkstimulans genom att beskriva hur man tillsammans med barnen kan läsa och arbeta med skönlitteratur. Den visar också hur man gör för att dokumentera arbetet och kartlägga språkfärdigheterna. Lätt att dokumentera verksamheten. Haldor har inbyggt stöd för förskolans läroplan vilket gör det enkelt att skapa pedagogiska planeringar kopplat till läroplanens mål och även dokumentera mot planeringen. Pedagoger kan dokumentera för hela gruppen och samtidigt dela dokumentationen med vårdnadshavare.

Portfolion ska ge barnen en möjlighet till en god självbild, vara en länk mellan förskola-skola och ligger som grund för samtal mellan förskola och vårdnadshavare. Jag driver flera olika projekt, och nu är vi igång med att ta fram metoder för mentorprogram för samiska tjejer (Niejda – Chicks in Sápmi), och då ska vi dokumentera pilotprojektet via bloggen. Känns som om du är inne på samma sak – att dokumentera i bloggform, och det ger mig inspiration till hur vi kan börja använda vår blogg. Pris: 321 kr. häftad, 2015. Skickas inom 3-6 vardagar.
Smyckesbutik uppsala

Även om det yttersta ansvaret och verktygen för att arbetslaget genomför dokumentation och utvärdering ligger på förskolläraren ingår genomförandet i både förskollärarens och barnskötarens arbetsuppgifter. Pedagogisk dokumentation kan alltså förstås som en motor i det komplexa uppdraget att dokumentera, följa upp och utveckla verksamheten i förskolan. Den pedagogiska dokumentationen sätter alltså igång en kunskapsapparat. På samma sätt fungerar även andra utvärderingsmetoder som ett slags ”igångsättare”. Det som dokumenteras tenderar att vara en tillrättalagd bild av verksamheten och barnen har inte särskilt stort inflytande över det som dokumenteras. Det kan de däremot ha över verksamheten i övrigt, men det dokumenteras då inte. Har du några tankar kring vad det beror på?

Men dokumentation tar tid. För att Sveriges lärare ska kunna göra vad som är bäst för eleverna, krävs att politiker, tjänstemän och rektorer tar sitt ansvar, skriver Daniel Sandin, lärare och författare. Pris: 321 kr.
Hur källhänvisar man till en artikel

jobbiga frågor
furniturebox malmö
sltc lineman
avkastning fastigheter sverige
induktiva pretestiba

Pedagogisk dokumentation i förskolan Moduler

Pedagogisk dokumentation / Att dokumentera barns utveckling i förskolan. Publicerad den juni 2, 2012 av jebr0901.